Verstrengeling van traditie en vernieuwing

kkin-3-front


Verstrengeling van traditie en vernieuwing
Kunstkritiek in Nederland tijdens het fin de siècle 1885-1905

Auteur: Lieske Tibbe


  • Deze publicatie onderzoekt reacties van Nederlandse kunstcritici op een snel veranderende kunstwereld aan het einde van de negentiende eeuw.
  • Decennialang vormden ‘Driejaarlijksche’ tentoonstellingen het platform voor geromantiseerde of realistische historie- en genreschilderkunst en het ‘Hollands impressionisme’. Vanaf omstreeks 1885 krijgen kleinere tentoonstellingen, gewijd aan één kunstenaar, zoals Vincent van Gogh of Jan Toorop, of aan een selecte groep, meer belang. Ook doen stromingen als het Franse impressionisme, neo-impressionisme en symbolisme hun intrede. Deze vernieuwingen vereisen een andere kunstkritiek, die met aplomb geïntroduceerd wordt in het in 1885 opgerichte tijdschrift De Nieuwe Gids. Maar was die nieuwe kritiek wel zo nieuw en had de ‘oude’ kritiek volledig afgedaan?
  • Visies van toonaangevende critici als J.A. Alberdingk Thijm, Frederik van Eeden, Hermine Marius, Johan de Meester, Richard Roland Holst, Jan Veth, Carel Vosmaer en Willem Witsen staan in deze bloemlezing naast en tegenover elkaar.


kkin-3-backLieske Tibbe
was van 1976 tot 2012 werkzaam als universitair docent aan de opleiding Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is gespecialiseerd in de kunst en kunsttheorie van omstreeks 1900 en in de geschiedenis van kunstnijverheidstentoonstellingen en -musea.


€ 34,95 | december 2014 | Nederlandse editie ISBN 978-94-6208-132-1 | paperback | 304 p | 17 x 24 cm | rijk geïllustreerd | redactie: Peter de Ruiter, Jonneke Jobse | design: Gert Jan Slagter | nai010 uitgevers i.s.m. Prins Bernhard Cultuurfonds met steun van AICA Nederland, De Gijselaar-Hintzenfonds.


nai010 uitgevers is specialist in het uitgeven van boeken op het gebied van architectuur, stedenbouw, kunst en design. www.nai010.com 

© 2014/2018 kunstkritiek.com - Kunstkritiek In NederlanD 1885-2015