Kunstkritiek als exact vak?

kk4 voor


Kunstkritiek als exact vak?
De kunsthistoricus als criticus 1960-2005

Auteur: Rogier Schumacher


  • Rogier Schumacher onderzoekt in dit boek hoe kunsthistorici hun stempel hebben gedrukt op de Nederlandse kunstkritiek, die lang werd bepaald door selfmade critici. 
  • Tegen vooroordelen in, als zouden wetenschap en kritiek onverenigbaar zijn, eisten academici als Carel Blotkamp en Rudi Fuchs vanaf halverwege de jaren zestig van de twintigste eeuw met rake observaties en goed beargumenteerde teksten over de baanbrekende avant-gardekunst van die dagen zelfbewust een plek op in het genre. Jongere kunsthistorisch gevormde critici zoals Bert Jansen en Paul Groot, en later Sven Lütticken en Camiel van Winkel, werkten zeer uiteenlopende richtingen uit, van puntige recensies in dag- en opiniebladen tot academische essayistiek in vaktijdschriften. 
  • Aan de hand van beschouwingen over veelbesproken tentoonstellingen waaronder Op Losse Schroeven en Sonsbeek 93 en kunstenaars als Barnett Newman, Andy Warhol, Jeff Koons, Luc Tuymans en Tino Sehgal brengt dit boek in kaart wat de art historical turn voor de Nederlandse kunstkritiek heeft betekend.


kk4 achter


Rogier Schumacher is als Faculty Liaison Geesteswetenschappen verbonden aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Hij heeft in Utrecht Kunstgeschiedenis gestudeerd en promoveerde er in 2007 op een proefschrift over de rol van het tijdschrift Museumjournaal bij de ontvangst van internationale neo-avant-garde kunst in ons land. Hij publiceert over naoorlogse beeldende kunst, kunsttheorie en kunstkritiek.


€ 34,95 | maart 2015 | Nederlandse editie ISBN 978-94-6208-135-2 | paperback | 272 p | 17 x 24 cm | rijk geïllustreerd | kernredactie: Peter de Ruiter, Jonneke Jobse | design: Gert Jan Slagter | nai010 uitgevers i.s.m. Prins Bernhard Cultuurfonds met steun van AICA Nederland, De Gijselaar-Hintzenfonds.


nai010 uitgevers is specialist in het uitgeven van boeken op het gebied van architectuur, stedenbouw, kunst en design. www.nai010.com 

© 2014/2018 kunstkritiek.com - Kunstkritiek In NederlanD 1885-2015