Rogier Schumacher

Rogier Schumacher is als Faculty Liaison Geesteswetenschappen verbonden aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Hij heeft in Utrecht Kunstgeschiedenis gestudeerd en promoveerde er in 2007 op een proefschrift over de rol van het tijdschrift Museumjournaal bij de ontvangst van internationale neo-avant-garde kunst in ons land. Hij publiceert over naoorlogse beeldende kunst, kunsttheorie en kunstkritiek.

  • ‘Het leven in verf. Baselitz, Kiefer en het neo-expressionisme’, in: J. van Adrichem et al., Stedelijk Museum Reflecties. Reflecties op de collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam 2012, pp. 565-580.
  • ‘ ‘‘Als je het expliciet maakt, dan is de waarde weg’’. Paul Groot over het postmodernistische discours in Museumjournaal’, De Witte Raaf (2012) 155, pp. 22-23.
  • Neo-avant-garde in Nederland. Museumjournaal als forum van een nieuw kunstbegrip 1961-1973, Amsterdam 2010.
  •  ‘ “Met deze kunst kun je de wereld anders inrichten”. Wim Beerens opvattingen over kunst, museum en kunstbeleid’, in: H. van Haaren, J. van Adrichem, R. Dippel et al. (red.), Wim Beeren – om de kunst. Opvattingen van een museumman over moderne kunst, kunstenaars, musea en kunstbeleid, Rotterdam 2005, pp. 473-483.
  •  ‘De kunstenaar als interpreet. Over Now What? Artists Write!’, De Witte Raaf (2004) 110, p. 17.
  •  ‘Verlangen en vervreemding. Over Anna Tilroes recente vertoog’, De Witte Raaf (2003) 104, p. 7.
  •  ‘Van Fodor naar SMBA: een historisch perspectief’, in: M. van Nieuwenhuyzen
    (red.), 10 Years SMBA. We Show Art, Amsterdam 2003, pp. 639-666.
© 2014/2018 kunstkritiek.com - Kunstkritiek In NederlanD 1885-2015