Peter de Ruiter


Peter de Ruiter is sinds 1990 als universitair docent Moderne en hedendaagse kunst verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1986 tot 1987 was hij in dienst van de Universiteit Utrecht, en van 1987 tot 1990 doceerde hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij promoveerde in 2000 op een dissertatie over de bekende kunstcriticus en museumdirecteur A.M. Hammacher, met wie hij ook talrijke gesprekken voerde.

Nadruk in zijn onderzoek ligt op de beeldvorming in Nederland van de twintigste-eeuwse beeldhouwkunst en op de geschiedschrijving van de Nederlandse kunstkritiek. In september 2009 initieerde hij de elfdelige reeks Kunstkritiek in Nederland 1885-2015, waarvan hij tevens projectleider en hoofdredacteur is. Het Prins Bernhard Cultuurfonds honoreerde de reeks met 170.000 euro subsidie. Sinds 1999 maakt hij deel uit van de redactie Monografieën van Nederlandse Kunstenaars, waarin publicaties verschenen over onder anderen Jacoba van Heemskerck, John Rädecker en Joseph Mendes da Costa.

  • Wegwijzers in oude en moderne kunst. Kunstkritiek van Niehaus, Hammacher, De Gruyter en Engelman (m.m.v. Hans Ebbink), Rotterdam 2017.
  • 'Beeld en woord. Nederlandse critici over sculptuur', alsmede selectie en annotatie van een vijftal kunstkritieken, in: tent.cat. Van Rodin tot Bourgeois. Sculptuur in de 20ste eeuw, Den Haag (Gemeentemuseum Den Haag), 2016-2017, pp. 15-17 en overige pagina's.
  • 'Frans Haks en de jonge Duitsers', in: tent.cat. Nieuwe Wilden. Duits Neo-Expressionisme uit de jaren '80, Groningen (Groninger Museum) 2016. (met Natalja Oosterbaan).
  • De terugkeer van het schilderen. Kunstkritische opvattingen over een ijzersterk medium 1975-1989, Rotterdam 2014.
  • Drie ‘kantelpunten’ in de Nederlandse kunstkritiek van de twintigste eeuw’, in: Beeldende Kunstbeleving: een biocognitief spectrum, red. J. Dibbets, H.J. ten Duis en Ch. Wildevuur, Groningen 2014, pp. 227-239.
  • ‘Het engagement van criticus Jan Zumbrink’, in: tent.cat. Jan Zumbrink Prijs #5 2013, Utrecht 2013, pp. 19-25.
  • ‘Jacques Lipchitz en Bram Hammacher. Een vriendschap in brieven’, in: tent.cat Jacques Lipchitz. De collectie van The Israel Museum, Jerusalem, Zwolle 2012, pp. 55-66.
  • ‘Kasper Niehaus, criticus-schilder’, in: tent.cat. Het aardse paradijs van Kasper Niehaus 1889-1974, schilder – kunstcriticus - verzamelaar, Museum voor Moderne Kunst, Arnhem, 2007, pp. 31-42.
  • ‘Inleiding I’, pp. 23-62 en ‘Inleiding II’, pp. 353-368 in H. Ebbink e.a., Zelfportret als zeepaardje. Memoires van W.Jos. de Gruyter, Bussum 2004.
© 2014/2018 kunstkritiek.com - Kunstkritiek In NederlanD 1885-2015