Marijke de Groot

Marijke de Groot was van 1996 tot 2011 werkzaam als studieadviseur bij het Onderwijsinstituut Kunst en Cultuurwetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, waar zij kunstgeschiedenis studeerde. Van 2000 tot 2005 maakte zij deel uit van de redactie van het kunsttijdschrift Jong Holland, waarin zij verschillende artikelen publiceerde. Momenteel is zij bezig met een onderzoek naar de Franse kunstcriticus en kunsthistoricus Henry Havard en zijn betrekkingen met Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw.


  • ‘Tout pour l’art: Charley Toorop’, Septentrion. Arts, letters et cultures de flandres et des pays-bas, 2010 pp. 76-68.
  • ‘Kasper Niehaus-schilder-criticus’ in Y. Koopmans (red.), Het aardse paradijs van Kasper Niehaus. Schilder-kunstcriticus-verzamelaar. Arnhemse Cahiers no. 9. Museum voor Moderne Kunst Arnhem 2007, pp. 7-18.
  • Ali Goubitz 1904-1975. De volmaaktheid van het allerkleinste. Arnhemse Cahiers, no. 4, Museum voor Moderne Kunst Arnhem 2002.
  • ‘Herinneringen van een oud-kunstcriticus. Een manuscript van Kasper Niehaus’, Jong Holland, 16 (2000) 3, pp. 15-28.
© 2014/2018 kunstkritiek.com - Kunstkritiek In NederlanD 1885-2015