Lieske Tibbe

Lieske Tibbe was van 1976 tot 2012 werkzaam als universitair docent aan de opleiding Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 1997 tot 2014 maakte zij deel uit van de redactie van het tijdschrift De Negentiende Eeuw.


Zij publiceert over kunst en kunsttheorie omstreeks 1900, in het bijzonder in relatie tot socialistische bewegingen; in 1994 promoveerde zij cum laude aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op een proefschrift over de opvattingen van R.N. Roland Holst over gemeenschapskunst. Haar tweede aandachtsveld is de geschiedenis van kunstnijverheidstentoonstellingen en -musea; met Ellinoor Bergvelt, Debora Meijers (Huizinga Instituut) en Elsa van Wezel (Institut für Museumsforschung, Berlijn) is zij een van de coördinatoren van het onderzoeks project ‘National Museums and National Identities in International Perspective, c. 1795-1918’.

  • ‘Admiration and Fear: The Reports of Marius Vachon on Museums of Industrial Arts in Europe’, in: Andrea Meyer/Bénédicte Savoy (red.), The Museum is Open. Towards a Transnational History of Museums 1750-1940, Berlijn 2014, pp. 131-145.
  • ‘”Pilgrims of Hope”. Culturele boodschappers met politieke bagage’, in: A. van Buul (red.), Lopende vuurtjes. Engelse kunst en literatuur in Nederland en België rond 1900, Hilversum 2012 (Rythmus Jaarboek voor de studie van het fin de siècle, 1), pp. 71-89.
  • Kunst en anarchisme omstreeks 1900: een breed scala, z.pl. [Heerenveen] (Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum/ F. Domela Nieuwenhuis Fonds) 2010 (Ferdinand Domela Nieuwenhuis Lezingen, 10)
  • ‘Verzekerd geluk. Oude symboliek in een modern bedrijfsgebouw’, in: L. Jensen en L. Kuitert (red.), Geluk in de negentiende eeuw. Eenentwintig auteurs op zoek naar geluk voor Marita Mathijsen, ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 2009, pp. 251-264 en pp. 294-296.
  • ‘Pictorial harmony and conceptual complexity. Neo-impressionist and Symbolist Representations of a New Golden Age’, in: M.G. Kemperink & W.H.S. Roenhorst (red.), Visualizing Utopia [Groningen Studies in Cultural Change Vol.XXVII] Leuven 2007, pp. 91-108.


© 2014/2018 kunstkritiek.com - Kunstkritiek In NederlanD 1885-2015