Jan de Vries

Jan de Vries was van 1977 tot 2014 universitair docent kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisaties Nederlands modernisme en geschiedenis van de kunstkritiek. Van 2000 tot 2007 was hij onderwijsdirecteur Kunst- Religie- en Cultuurwetenschappen en van 2005-2010 hoofd van de nieuwe opleiding Conservering en Restauratie, beide aan de faculteit Geesteswetenschappen van de UvA. Hij promoveerde in 1991 op kunstkritiek en modernisme in Nederland aan de hand van de critici Albert Verweij, Albert Plasschaert, Just Havelaar en Theo van Doesburg.

  • ‘De latere Sluijters 1925-1957’, in M. Tuijn (red.), Jan Sluijters 1881-1957, Bussum 2011, pp. 100-121.
  • Beekman, K en J. de Vries (red.), Avant-Garde and Criticism. Avant-Garde Critical Studies, 21, Amsterdam/New York 2007.
  • ‘De kunstpaus’, Jong Holland 22 (2006) 3, pp. 50-51.
  • ‘Impresario’s van de avant-garde’, Kunstschrift 45 (2001) 2, pp. 18-31.


© 2014/2018 kunstkritiek.com - Kunstkritiek In NederlanD 1885-2015