Actueel

klik hier voor:

De veranderende taal van kunstkritiek: verleden, heden en toekomst

Symposium over kunstkritiek

Vrijdag 15 september 2017, 09:00 - 17:45 uur
Auditorium Rijksmuseum Amsterdam
Organisatie: Peter de Ruiter en Jonneke Jobse


__________


Museum MORE | nai010 uitgevers | vrijdag 27 mei 2016

nai010 uitgevers en Museum MORE nodigen u van harte uit voor een speciale middag over de ontvangst van het realisme in de jaren twintig en dertig in Nederland op vrijdag 27 mei 2016 om 14.00 uur in de evenementenzaal van Museum MORE.

Tijdens deze middag zullen twee delen uit de reeks Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 worden gepresenteerd:

 • Jan de Vries en Marijke de Groot, Van sintels vuurwerk maken. Kunstkritiek en moderne kunst 1905-1925
 • Mieke Rijnders, Realisme in Nederland. Critici kiezen positie 1925-1945


Precies een jaar geleden opende in Gorssel het Museum voor Modern Realisme, MORE. Het toont onder meer werk van toonaangevende realistische kunstenaars als Dick Ket, Pyke Koch, Charley Toorop en Carel Willink. Omstreeks 1925 begroetten kunstcritici en het Nederlandse publiek dit nieuwe realisme in de schilderkunst als een welkome koerswijziging na het internationale modernisme dat jarenlang in het teken had gestaan van een verregaande experimenteerdrift.

PROGRAMMA

 • Welkom door Ype Koopmans, artistiek directeur van Museum MORE.
 • Peter de Ruiter, initiatiefnemer en hoofdredacteur van de reeks Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 geeft een toelichting op de serie.
 • Jan de Vries, ‘Een nieuwe realiteit: modernisme, abstractie en realisme’. De Vries bespreekt hoe het modernisme in de schilderkunst aan het begin van de twintigste eeuw een opstap was voor een nieuwe weergave van de werkelijkheid en hoe de critici dit proces interpreteerden en beoordeelden.
 • Mieke Rijnders, ‘De terugkeer van het realisme in het brandpunt van de artistieke actualiteit in Nederland’. Rijnders laat zien welke rol Nederlandse kunstcritici speelden in de door- braak van het nieuwe realisme en bij het aanwijzen van boeg- beelden als Pyke Koch en Carel Willink. Hoe definieerden zij de artistieke betekenis van deze tendens tijdens het interbellum en in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog?
 • Overhandiging eerste exemplaar.
 • Afsluiting met een drankje.


Klik hier voor de uitnodiging van de uitgeverij en het museum


 • Datum vrijdag 27 mei 2016, inloop vanaf 13.30.
 • Locatie Evenementenzaal, Museum MORE, Hoofdstraat 28, 7213 CW Gorssel.
 • Toegang Voor dit evenement is de entree gratis, graag even melden bij de receptie.
 • Reserveren Het aantal plaatsen is beperkt. Wij verzoeken u vriendelijk u z.s.m. aan te melden per e-mail: rsvp@nai010.com met uw volledige naam, telefoonnummer en vermelding van ’27 mei’.
 • Tip Combineer de lezing met een bezoek aan het museum; de vaste collectie bevat meer dan 100 werken van Nederlandse realisten van de afgelopen 100 jaar.
 • Toegang entree museum MORE of ICOM-pas.__________Symposium: Kunstkritiek, kunsttheorie, kunstgeschiedenis. Een ingewikkeld samenspel?

Groninger Museum, Auditorium – donderdag 19 mei 2016

Vrij toegang

Het symposium staat stil bij de vraag hoe kunstkritiek, kunsttheorie en kunstgeschiedenis zich tot elkaar verhouden. De drie disciplines zijn de afgelopen decennia steeds dichter naar elkaar toe gegroeid. Wat betekent dit voor de positie van de kunsthistoricus die als kunstcriticus actief is en een functie heeft het publiek te informeren over de nieuwste ontwikkelingen in de beeldende kunst. Heeft hij of zij nog wel een rol en kan hij zijn stem laten horen? Is het langzamerhand niet eens tijd voor de kunsthistoricus om zijn functie als criticus te heroverwegen? Is de kunstkritiek na de ‘arthistorical turn’ in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw gebaat bij een ‘theoretical turn’ of betekent dit haar einde? Met andere woorden: hoe zouden kunstkritiek, kunsttheorie en kunstgeschiedenis zich idealiter tot elkaar moeten verhouden?

Aanleiding voor het organiseren van dit symposium is de publicatie van het achtste deel in de serie Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 (kernredactie: Peter de Ruiter en Jonneke Jobse) van Annemarie Kok, Kunstkritiek in een tijd van vervagende grenzen. Over engagement, design en commercie 1989-2015 (nai010 uitgevers, Rotterdam) en van Spaces for Criticism. Shifts in Contemporary Art Discourses (Valiz uitgevers, Amsterdam, red. T. Lijster, S. Milevska, R. Sonderegger, P. Gielen).

 • 12.30-12.45   Opening Andreas Blühm
 • 12.45-13.15   Lezing Thijs Lijster
 • 13.15-13.45   Lezing Annemarie Kok
 • 13.45-14.15   Lezing Jorinde Seijdel
 • 14.15-14.45   Koffie
 • 14.45-15.00   Aankondiging start de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek
 • 15.00-15.30   Lezing Camiel van Winkel
 • 15.30-16.30   Rondetafeldiscussie: Pascal Gielen, Ann-Sophie Lehmann, Peter de Ruiter, Sandra Smallenburg
 • 16.30-16.45   Afsluiting

Moderator is Andreas Blühm, directeur Groninger Museum.


__________


13 December 2015 verschijnen twee nieuwe delen in de serie Kunstkritiek in Nederland 1885-2015


Deel 5

Van sintels vuurwerk maken

Kunstkritiek en moderne kunst 1905-1925

auteurs: Jan de Vries, Marijke de Groot


Deel 6

What’s happening?

Neo-avant-garde en de Nederlandse kunstkritiek 1958-1975

auteurs: Jonneke Jobse, Catrien Schreuder

__________


ZONDAG 13 DECEMBER 2015

van 13:00 - 14:30 in het Auditorium,
Stedelijk Museum Schiedam, Hoogstraaat 112.

Boekpresentatie monografie Jan Schoonhoven

Auteur:  Antoon Melissen

 • Jan Schoonhoven (1914–1994) is wereldberoemd geworden met zijn sculpturale reliëfs en werken op papier. Op dit moment zijn er twee prachtige tentoonstellingen te zien van het werk van Jan Schoonhoven in het Stedelijk Museum Schiedam ‘De werkelijkheid van Jan Schoonhoven’ en in Museum Prinsenhof Delft ‘Kijk, Jan Schoonhoven’.
 • Zondag 13 december verschijnt de monografie over Jan Schoonhoven van Antoon Melissen die hem voor het eerst in een internationale context plaatst, als een actieve en invloedrijke speler in de Europese naoorlogse ontwikkelingen in de beeldende kunst. 
 • Deze middag presenteren we ook het boek What’s Happening? Neo-avant-garde en de Nederlandse kunstkritiek 1958-1975 van Jonneke Jobse en Catrien Schreuder. Dit boek belicht de periode waarin, onder anderen, Jan Schoonhoven bekend werd als lid van Nul en ZERO.


Het programma

 • Auteur Antoon Melissen geeft een lezing over de totstandkoming van het boek. Melissen is kunsthistoricus en specialist op het gebied van Nederlandse kunst van de late jaren vijftig, zestig en zeventig in een Europese context.
 • Vervolgens leidt Patrick van Mil (directeur van Museum Prinsenhof Delft) een rondetafelgesprek over het werk van Jan Schoonhoven en de context van de Nederlandse kunst in deze periode.
 • Aan tafel zitten Paul van Rosmalen (eigenaar Galerie Borzo, Amsterdam), Antoon Melissen, Jonneke Jobse (auteur en kernredactielid van de reeks Kunstkritiek in Nederland 1885-2015) en Betty van Garrel, kunstcritica en  ooggetuige van de ontwikkelingen in de beeldende kunst van de jaren zestig en zeventig.

 • De toegang is gratis, aanmelden kan eenvoudig
  via info@stedelijkmuseumschiedam.nl
 • Als u aansluitend de tentoonstelling wilt bezoeken betaalt u de entree van het museum.


Met dank aan Stedelijk Museum Schiedam, Museum Prinsenhof Delft, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Harten Fonds en AICA Nederland.


Jan Schoonhoven
auteur: Antoon Melissen  

€ 39,95 | ISBN 978-94-6208-248-9 | Verschijnt ook in het Engels

__________


Het vierde deel in de reeks is 17 maart verschenen:

Kunstkritiek als exact vak?
De kunsthistoricus als criticus 1960-2005

auteur: Rogier Schumacher

€ 34,50 | verschenen 17 maart 2015 | Nederlandse editie ISBN 978-94-6208-135-2 | paperback | 272 p | 17 x 24 cm | rijk geïllustreerd | kernredactie: Peter de Ruiter, Jonneke Jobse | design: Gert Jan Slagter nai010 uitgevers i.s.m. Prins Bernhard Cultuurfonds met steun van AICA Nederland, De Gijselaar-Hintzenfonds

__________


Het derde deel in de reeks is 4 december verschenen:

Verstrengeling van traditie en vernieuwing
Kunstkritiek in Nederland tijdens het fin de siècle 1885-1905

auteur: Lieske Tibbe

€ 34,50 | verschenen 4 december 2014 | Nederlandse editie ISBN 978-94-6208-132-1 | paperback | 304 p | 17 x 24 cm | rijk geïllustreerd | kernredactie: Peter de Ruiter, Jonneke Jobse | design: Gert Jan Slagter | nai010 uitgevers i.s.m. Prins Bernhard Cultuurfonds met steun van AICA Nederland, De Gijselaar-Hintzenfonds.


__________


Dubbellezing Jonneke Jobse en Peter de Ruiter

Dinsdag 6 januari 2015

Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53
9712 HC Groningen
050 312 25 23
www.godertwalter.nl

Aanvang: 20.00 uur (inloop 19.45 uur)
Toegang: gratis
Voertaal: Nederlands


In april 2014 verschenen bij de Rotterdamse uitgeverij nai010 de eerste twee delen van een elfdelige reeks over kunstkritiek in Nederland vanaf 1885 tot heden. Het betreft een tweetal rijk geïllustreerde bloemlezingen, met spraakmakende recensies, essayachtige teksten en interviews uit de jaren 1945-1960 en uit de periode 1975-1989. De auteurs, Jonneke Jobse en Peter de Ruiter, vormen tevens de kernredactie van de reeks. De boeken werden zeer positief besproken in de pers en de reeks wordt nu al als standaardwerk beschouwd. En dat terwijl er nog negen delen moeten verschijnen!

Het onderzoek voor Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 is in 2009 van start gegaan. Er werken in totaal dertien kunsthistorici aan mee. In de elf delen worden belangwekkende kunst- en cultuurhistorische fenomenen zoals de ontvangst van de avant-garde, het debat in de jaren vijftig over realisme en abstractie in de schilderkunst en de opkomst van fotografie en video belicht vanuit het perspectief van de kunstkritiek. Dat levert uiterst boeiende teksten op en tal van inzichten. De bloemlezingen zijn zorgvuldig geannoteerd en vakkundig ingeleid.

 • De avond zal in het teken staan van een bespiegeling over drie tot dan toe verschenen delen. Rond Sinterklaas 2014 zal de lang verwachte bloemlezing van Lieske Tibbe in de winkel liggen onder de titel Verstrengeling van traditie en vernieuwing, over de kunstkritiek in het Nederlandse fin de siècle. In deze bundel staan veertig teksten over zulke uiteenlopende kunstenaars als Matthijs Maris, Jan Toorop en Vincent van Gogh. Maar ook aan de eerste twee delen zal voldoende aandacht worden besteed.
 • Sprekers tijdens deze dubbellezing zijn: Jonneke Jobse, voormalig universitair hoofddocent kunstgeschiedenis van de Vrije Universiteit te Amsterdam en kenner van de naoorlogse kunst én Peter de Ruiter, universitair docent kunstgeschiedenis aan de RUG en initiator en hoofdredacteur van de reeks.
 • Vanwege beperkte ruimte gelieve u aan te melden onder vermelding van uw naam.


__________


Openbare Wackers lezing
Nederlandse kunst en kunstkritiek tijdens de wederopbouw
Dinsdag 23 september 20.15 uur

De lezing van dinsdag 23 september staat in het teken van twee recent verschenen boeken over de beeldende kunst tijdens de wederopbouw (1940-1965): De schilderkunst in een kritiek stadium? en Kunstenaars van de Kultuurkamer

Na de Tweede Wereldoorlog barstte in Nederland een polemiek los over de richting die de schilderkunst in de toekomst zou moeten volgen: kon worden voortgegaan op de weg van neorealisten als Koch en Willink, of moest men voortgaan op de abstracte kunst van Mondriaan of Kandinsky. Of moesten kunstenaars zich laten inspireren door het kubisme, expressionisme of surrealisme. In de bijeengebrachte recensies van toonaangevende kunstcritici in het boek De schilderkunst in een kritiek stadium? critici in debat over realisme en abstractie in een tijd van wederopbouw en Koude Oorlog 1945-1960 van Jonneke Jobse wordt zichtbaar hoezeer de Nederlandse kunstkritiek in de jaren 1945-1960 politiek en levensbeschouwelijk gekleurd was. 

Weinig begrippenparen hebben een grotere impact gehad op de Nederlandse naoorlogse geschiedenis dan 'goed' en 'fout'. Ook in de kunstwereld was dat merkbaar. Kunstenaars die gecollaboreerd hadden met de bezetter, raakten na de oorlog uit de gratie. Hetzelfde gold voor hun werk. Kunstenaars van de Kultuurkamer. Geschiedenis en herinnering van Claartje Wesselink vertelt het verhaal van beeldend kunstenaars die bekendstonden als 'fout'. Het boek beschrijft hun collaboratie, hun naoorlogse zuivering, hun pogingen om hun oude faam te herwinnen en hun postume receptie. Tevens laat het zien hoe de waardering van kunst verknoopt is met de collectieve herinnering en identiteit van een gemeenschap.

Jonneke Jobse is kunsthistorica. Zij was tot september 2012 als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Kunst en Cultuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. Sindsdien is zij werkzaam als zelfstandig onderzoeker en redacteur van de reeks Kunstkritiek in Nederland 1885-2015.

Claartje Wesselink is cultuurhistorica. Kunstenaars van de Kultuurkamer is de handelseditie van haar proefschrift. Ze werkt als universitair docent bij de vakgroep Cultuurgeschiedenis van Europa van de Universiteit van Amsterdam.

Wackers Academie
1ste Helmersstraat  271, Amsterdam
Secretariaat: 020 664 29 02
Toegang gratis


__________


Tentoonstelling Jan Engelman en Hendrik Wiegersma. Een vriendschap tussen twee verzamelaars - Museum De Wieger, Deurne (6 juli t/m 31 augustus 2014)

Getoond worden werken (schilderijen, prenten, tekeningen, parafernalia) uit de voormalige particuliere verzamelingen van de medicus-pictor Hendrik Wiegersma en de dichter-criticus Jan Engelman: “… de dichter en criticus Engelman bouwde een boeiende collectie op, meestal door schenkingen van kunstenaars als dank voor een artikel over hun werk of een praatje bij een opening.” (uit persbericht)

Jan Engelman (1900-1972) was een prominent kunstcriticus in de jaren tussen de beide wereldoorlogen en in de periode 1945-1965 en een bewonderaar en fervent verdediger van het werk van Pyke Koch. Hij staat niet bekend als progressief, verre van dat, maar zijn visie op kunst in het algemeen en zijn opvattingen over schilder- en beeldhouwkunst getuigen van de emancipatie van de contemporaine kunstkritiek vanuit katholiek perspectief in de jaren twintig en dertig en een consequente stellingname in de jaren nadien. Bovendien wist Engelman de pen zeer goed te hanteren.

De kunstcriticus Engelman figureert in drie bundels en is dus prominent in de reeks Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 aanwezig:

- De schilderkunst in een kritiek stadium? Critici in debat over realisme en abstractie in een tijd van wederopbouw en Koude Oorlog 1945-1960, auteur Jonneke Jobse, deel twee in de reeks

- Realisme in Nederland. Kunstkritische posities 1925-1945 (medio 2015), auteur Mieke Rijnders, deel vijf in de reeks

- Naar een nieuwe opvatting van kunstkritiek: Kasper Niehaus, A.M. Hammacher, W. Jos. de Gruyter en Jan Engelman (oktober 2016), auteur Peter de Ruiter m.m.v. Hans Ebbink, het elfde en tevens laatste deel in de reeks.

© 2014/2018 kunstkritiek.com - Kunstkritiek In NederlanD 1885-2015